Roboty ziemne

Firma Agro-Płyt specjalizuje się w wszystkich rodzajach robót ziemnych.

Roboty ziemne

Agro-Płyt to firma specjalizującą się w robotach ziemnych na wysokim poziomie. Jest to usługa, której poświęcamy szczególną uwagę i dbamy o to żebyście wy, nasi klienci byli zadowoleni z tego co wam oferujemy.

Dla tych z was, którzy mogą nie wiedzieć, przez pojęcie robót ziemnych należy rozumieć wszelkie prace budowlane, które polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczeniu na inne miejsce, nadawanie gruntowi nowego kształtu, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez dokumentację projektową. Zasadniczo roboty budowlane w mniejszym bądź większym zakresie występują w praktycznie wszystkich rodzajach budownictwa lądowego, wodno-inżynieryjnego etc. Rzadko jednak mają one charakter robót typowo podstawowych. Roboty ziemne są prowadzone między innymi przy takich pracach jak:

  • stawianie fundamentów budowli naziemnych;
  • instalacje podziemne takie jak sieci, przyłącza, kable oraz rurociągi;
  • Wytyczenie fundamentów budowli, wykonanie podsypki zagęszczenie, wylanie betonu chudziak oraz posadzki przemysłowej.

 

Ponadto, należy zauważyć, że roboty ziemne dzieli się również pod kątem charakteru oraz specyfiki przedmiarowania danych robót ziemnych. Zasadniczo, wyróżnia się trzy typy robót ziemnych:

  • Roboty ziemne podstawowe – jak sama nazwa wskazuje, pod tym terminem należy rozumieć wszelkie standardowe działania, takie jak tworzenie mikroelewacji, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje, wykopy liniowe pod drogi, nasypy, podsypki czy ostateczne kształtowanie danego terenu;
  • Roboty ziemne wykończeniowe – które obejmują wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, profilowanie nasypów, wyrównywanie skarp, kształtowanie małej architektury etc.
  • Roboty ziemne przygotowawcze i porządkowe – są to roboty ziemne, które obejmują, czyli usunięcie darniny, wycinanie starych drzew, karczowanie pni oraz krzewów, wytyczanie budowli ziemnych etc.

 

Jak widać, roboty ziemne obejmują wiele różnych elementów. Dlatego też tak ważne jest to, żebyście znaleźli firmę, która będzie w stanie wykonać wszystkie wyżej wymienione prace zgodnie z najwyższymi, europejskimi standardami. Dlatego też jesteśmy dla was tak dobrym wyborem. Firma Agro-Płyt specjalizuje się we wszystkich rodzajach robót ziemnych. Sprawdźcie opinie naszych klientów, żeby przekonać się o tym jak dużą wagę przykładamy do tego, żeby dostarczyć wam usługi na najwyższym poziomie.

Jeżeli więc chcecie mieć profesjonalnie wykonane roboty ziemne, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Nasze realizacje

Przedstawiamy obok przykładowe realizacje z 20 lat działania naszej firmy na rynku polskim.

Hale z płyty warstwowej

Wytrzymałe o wysokiej jakości sprawiają, że można z powodzeniem wykorzy-stywać przez wiele lat.

Konstrukcje stalowe

Szczególnie istotna dla nas jest terminowość, wykorzystanie najwyższej jakości materiałów

Montaż dachów

Oferujemy wam montaż dachów na poziomie zgodnym z europejskimi standardami.

Budowa pawilonów

Specjalizuje się we wszystkich rodzajach pawilonów (mroźnie i przechowywalnie).

Komory gazoszczelne

Technologia w komorach pozwala na kontrolowanie występującej w nich atmosfery.

Roboty ziemne

Firma Agro-Płyt specjalizuje się we wszystkich rodzajach robót ziemnych (także wykończeniowych).

Usługi dźwigowe

Roboty dźwigiem - załadunki, rozładunki, podnoszenie elementów konstrukcyjnych.